Sıkça Sorulan Sorular

İşveren, koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesi konusunda çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının görüşünü almak zorunda mıdır?

İşveren, 6331 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümleri gereğince, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar.
Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması.

Kombine filtre nedir?

Birçok durumda aynı anda birçok filtreyi kullanmamız gerekir. Bu amaçla birden fazla işe yarayan kombine filtreler üretilmiştir. 

Eğer ortamdaki zararlı gazların yanında, toz ve partiküllere karşı da korunma ihtiyacı varsa, kombine filtreler kullanılır.Ya da ortamda birden fazla gaz çeşidi varsa yine kombine filtreler kullanılmalıdır.